BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ

Dla pamięci społeczności szkolnej.

W tym roku szkolnym uczestniczyliśmy w ważnym przedsięwzięciu – w akcji BohaterON. BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Nasze zadanie polegało na wykonaniu wspólnego albumu dla Powstańca. Każdy mógł wykonać kartkę z życzeniami dla Bohatera. W rezultacie powstał oryginalny album składający się z kilkunastu barwnych prac. Wykonanie albumu poprzedziły lekcje tematyczne z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, zajęcia interaktywne, prezentacje multimedialne oraz projekcje filmowe. Gotowy album został przesłany Fundacji Rosa we Wrocławiu.

Pamięć nie może być krucha.

Ma być pełna mocy i wieczna – Olga Tatuśko, organizator akcji szkolnej

 

Skip to content