Światowy dzień chorego.

Ś W I A T O W Y    D Z I E Ń    C H O R E G O DO  CHORYCH  BLIŹNICH KOCHANI! Jesteśmy z Wami całym sercem. Bez Was jest nam źle i smutno. Przyjmijcie więc słowa najlepsze. Niech los przyniesie Wam uzdrowienie, radość, pokój i szczęście. Życzymy także słońca, cudnych...
Skip to content