W dniach 09-10.02.2021 r. pedagog szkolny p.Agnieszka Płoska  zorganizowała dla uczniów, rodziców i nauczycieli obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 on-line.

W ramach najważniejszych inicjatyw znalazły się:

  • konkurs plastyczny dla uczniów „Stop Cyberprzemocy” – chętni uczniowie wykonali tematyczne plakaty edukacyjne.
  • wirtualne spotkanie z pedagogiem w aplikacji Microsoft Teams nt. „Bezpieczni w sieci” dla uczniów BSSIS oraz SSPdP. Odbył się wykład pedagoga wraz z rozmową kierowaną oraz uczestnictwo w zewnętrznym webinarze dla uczniów. Rozmowa kierowana m.in. na temat granic bezpieczeństwa młodzieży w Internecie? Kiedy sieć może stać się dla nas zagrożeniem? Jak poruszać się bezpiecznie w sieci, unikając nieprzyjemności i nadużycia? Co to jest Netykieta?
  • opracowanie i przekazanie przez pedagoga szkolnego materiału profilaktycznego dla rodziców/opiekunów prawnych – wykorzystanie materiału edukacyjnego: Co moje dziecko robi na youtube? oraz tematycznego materiału filmowego.
  • opracowanie i przekazanie przez pedagoga szkolnego materiału edukacyjnego dla uczniów Bezpieczeństwa w sieci, 10 głównych zasad bezpiecznego internetu oraz materiałów filmowych z zakresu Bezpieczeństwa w sieci.
  • udział chętnych nauczycieli w konferencji “Dzień Bezpiecznego Internetu 2021” organizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Uczniowie branżowej szkoły zostali zgłoszeni do udziału w Projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci” organizowanym we współpracy Facebooka, NASK i UNICEF Polska. W ramach projektu uczniowie będą mogli m.in. odbyć kursy e-learningowe na temat bezpieczeństwa w sieci.

Skip to content