Dzięki wsparciu i akceptacji Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pana dra Romana Szełemeja oraz Radnych Miasta Wałbrzycha zakończono prace remontowe budynku przy ul. Mickiewicza  24, gdzie aktualnie znajdują się:

 

 • Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
 • Zakład Aktywności Zawodowej- Zakład Usługowy „Nadzieja”

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu

 • Branżowa Szkoła Specjalna I stopniaz oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Dlaczego my?

 • U nas dostaniesz wykształcenie na naprawdę wysokim poziomie!
 • Poszerzysz swoje horyzonty i zainteresowania!
 • Oferujemy kierunki kształcenia w zawodach cieszących się dużym zainteresowaniem!
 • Wykształcenie zdobyte w naszej szkole daje możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy!
 • Otrzymasz solidne podstawy umożliwiające bycie profesjonalistą w swoim zawodzie!

Zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci na doskonalenie Twoich pasji i umiejętności.

Szukasz szkoły, która nie stawia tylko na teorię?

Masz okazję doskonalić  swoje umiejętności zawodowe w profesjonalnych zakładach pracy, a nawet podjąć płatną praktykę zawodową. Ponadto nasi uczniowie mają możliwość brania udziału w wielu programach pozarządowych, co pozwala poszerzać horyzonty uczniów, rozwijać i poznawać nowe zainteresowania, nabywać nowe i doskonalić dotychczasowe pasje i zdolności, odwiedzać ciekawe miejsca.

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia kształci na trzyletnich kierunkach:

 • Kucharz
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • Blacharz samochodowy
 • Murarz- tynkarz
 • Kamieniarz
 • Monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Stolarz
 • Ogrodnik
 • Krawiec

Praktyka zawodowa i wiedza zdobyta na zajęciach lekcyjnych umożliwia naszym absolwentom podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie nie tylko w Wałbrzychu, ale również w ościennych miejscowościach między innymi w: Lubawce, Wrocławiu, Czarnym Borze, Kamiennej Górze. Staramy się organizować płatne praktyki zawodowe dla wszystkich kierunków.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

przygotowuje uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na chronionym   i otwartym rynku pracy. Zgodnie z programem nauczania uczniowie uczestniczą w praktykach wspomaganych.

Szukasz szkoły, która  stawia nie tylko na teorię?

Masz okazję doskonalić swoje umiejętności  zawodowe w profesjonalnych zakładach pracy, a nawet podjąć płatną, praktyczną naukę zawodu.

Wszechstronny rozwój umożliwiają uczniom profesjonalnie wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących.

Zgłębianie tajników wiedzy ułatwiają profesjonalne pracownie multimedialne.

 

W szkole można  rozwijać zainteresowania związane z zawodem i nie tylko. Można brać udział w różnorodnych zajęciach.

 

Z nami przeżyjesz niesamowite chwile podczas wielu wycieczek.

Z nami przeżyjesz niesamowite chwile podczas wielu wycieczek.

Nasza Szkoła współpracuje  z następującymi Organizacjami Pozarządowymi:

 • Dolnośląskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu
 • Fundacją Wałbrzych 2000
 • Polskim Związkiem Osób Niewidomych i Niedowidzących koło Głuszyca

oraz rządowymi:

 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Wojewódzki

Od wielu lat przy naszej szkole działa Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, które organizuje liczne imprezy środowiskowe, kulturalne, integracyjne i edukacyjne.

Stowarzyszenie wspiera absolwentów w podejmowaniu działań związanych z poszukiwaniem pracy. Stowarzyszenie redaguje wnioski do różnorodnych  instytucji, pozyskując tym samym środki na aktywizację zawodową naszych uczniów i absolwentów. Ponadto zdobyte środki są przeznaczane na organizację wycieczek,  wyjazdów o charakterze wypoczynkowym i terapeutycznym.

Przy Stowarzyszeniu funkcjonują również Warsztaty Terapii Zajęciowej, których głównym celem jest rehabilitacja społeczno-zawodowa.

Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują  indywidualne, autorskie programy rehabilitacji i terapii. Dają one uczestnikom możliwość rozwijania swoich umiejętności społecznych i zawodowych w poszczególnych kierunkach.

Warsztaty Terapii Zajęciowej współpracują  z:

 • organizacjami pozarządowymi, działającymi w imieniu i na rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej
 • instytucjami działającymi na rzecz Osób Niepełnosprawnych
 • publiczną administracją samorządową i państwową
 • pracodawcami, sponsorami
 • innymi Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowymi Domami Samopomocy.

Warsztaty Terapii Zajęciowej organizują również dla uczestników dodatkowe zajęcia i imprezy kulturalne:

 • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych
 • Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Spotkania wigilijne i wielkanocne
 • Wycieczki rekreacyjno – krajoznawcze

a także:

 • bale, zabawy,
 • imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne oraz wyjścia do różnych instytucji działających na terenie miasta Wałbrzycha.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej organizuje cyklicznie:

 • Międzyszkolny Integracyjny Konkurs Recytatorski
 • Andrzejko – Mikołajki
 • Wałbrzyski Integracyjny Konkurs Pięknego Czytania
 • Integracyjną Biesiadę Jesienną
 • Forum Osób Niepełnosprawnych
 • Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu  utworzyło i uruchomiło 14 lutego 2014 r. przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu, pierwszy   w powiecie wałbrzyskim Zakład Aktywności Zawodowej- Zakład Usługowy „Nadzieja”,   w którym jest możliwość podjęcia pracy.

Pracownikami ZAZ są głównie:

 • absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • absolwenci Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • absolwenci Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Mickiewicza 24.

Pracownicy świadczą usługi w zakresie:

 • prania
 • sprzątania

dla firm, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów indywidualnych.

Otwarcie – Zakład Aktywności Zawodowej.

Pierwszy w rejonie Zakład Aktywności Zawodowej przełamuje bariery aktywizacji zawodowej, otwiera i umożliwia wprowadzenie Osób Niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy.

Usługi pralnicze – nasza pralnia jest jednym z nowocześniejszych zakładów na terenie naszego miasta, oferujemy Państwu m. in.:

 • usługę prania i maglowania bielizny pościelowej
 • usługę prania i maglowania bielizny stołowej oraz fasonowej

Niektóre usługi w zakresie sprzątania:

 • bieżące utrzymanie czystości w powierzonych obiektach (biurowych, usługowych, magazynowych, produkcyjnych, mieszkalnych
  i innych)
 • mycie okien metodami tradycyjnymi
 • mycie witryn, przeszkleń, reklam
 • konserwacja podłóg drewnianych, drewnopochodnych
 • kompleksowe sprzątanie i doczyszczanie lokali po remoncie-budowie
 • sprzątanie podjazdów, placów, parkingów, terenów zewnętrznych

Absolwenci szkoły po spełnieniu wymagań mają możliwość uczęszczać na Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, znajdujące się w tym samym budynku, po ukończeniu rehabilitacji mają możliwość podjęcia pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej, a w następnym etapie podjęcie pracy na otwartym rynku pracy.

 

Zaciekawiła Cię nasza oferta?

Odwiedź nas! Dowiesz się więcej…

 

Skip to content