W dniu 27 maja br. odby艂 si臋 w聽 Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia VIII Wa艂brzyski Integracyjny Konkurs Pi臋knego Czytania, kt贸rego Kopalnia by艂a wsp贸艂organizatorem.

Konkurs by艂 skierowany do dzieci i m艂odzie偶y oraz doros艂ych, kt贸rym literatura i jej pi臋kne czytanie s膮 bliskie.

Organizatorem tegorocznego konkursu by艂y: Zesp贸艂 Szk贸艂 Zawodowych Specjalnych, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej, Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Wa艂brzychu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem obj膮艂 Prezydent Miasta Wa艂brzycha dr Roman Sze艂emej.

Osob膮 odpowiedzialn膮 za ca艂okszta艂t imprezy by艂a wieloletnia propagatorka pi臋knego czytania Olga Tatu艣ku.

Celem konkursu by艂o: uwra偶liwienie na pi臋kno literatury, kszta艂towanie umiej臋tno艣ci prezentacji tekstu literackiego, propagowanie kultury czytelniczej, rozw贸j talent贸w, wyrabianie nawyku czytania – jako formy sp臋dzania wolnego czasu, integracja kulturalna mieszka艅c贸w Wa艂brzycha.

Imprez臋 swoj膮 obecno艣ci膮 zaszczycili: pani Sylwia Bielawska鈥 Zast臋pca Prezydenta Miasta Wa艂brzycha, pani Ma艂gorzata Wi艂komirska 鈥 Przewodnicz膮ca Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Wa艂brzycha, pani Ma艂gorzta Sandecka 鈥 Dyrektor Delegatury Kuratorium O艣wiaty w Wa艂brzychu, pani Janina Turicka 鈥 Pe艂nomocnik ds. Os贸b Niepe艂nosprawnych Urz臋du Miejskiego w Wa艂brzychu, pani Magdalena Ko艂odziejczyk 鈥 Zast臋pca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Agnieszka Zawadzka 鈥 Instytucja Po艣rednicz膮ca Aglomeracji Wa艂brzyskiej.

Zmagania konkursowe prowadzi艂a pani Ewa 艁awniczak, dekoracjami zajmowa艂a si臋 kreatywna pani Magdalena Lema艅ska, a pani Irena 艢wi臋tochowska wspiera艂a organizacj臋.

W konkursie bra艂y udzia艂: Publiczna Szko艂a Podstawowa nr 6, Publiczna Szko艂a Podstawowa nr 22, Publiczna Szko艂a Podstawowa nr 23, Zesp贸艂 Szkolno-Przedszkolny nr 2, Zesp贸艂 Szkolno-Przedszkolny nr 3, Zesp贸艂 Szk贸艂 Zawodowych Specjalnych, Powiatowy 艢rodowiskowy Dom Samopomocy, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Os贸b z Niepe艂nosprawno艣ci膮 Intelektualn膮 Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej, M艂odzie偶owy O艣rodek Socjoterapii w Wa艂brzychu.聽 Czytaj膮c膮 by艂a r贸wnie偶 pani Renata Gileta.

Pi臋kno czytania honorowo ocenia艂o Jury, kt贸remu przewodniczy艂a pani Agnieszka Ptasznik鈥 nauczycielka IV Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego, kt贸ra bardzo 偶yczliwie podkre艣li艂a sukcesy prezentuj膮cych fragmenty literackich utwor贸w. Natomiast go艣cie z uznaniem wyra偶ali si臋 o 艣wietnej organizacji imprezy oraz przepi臋knym czytaniu, co wywo艂a艂o og贸ln膮 rado艣膰 i wzruszenie.

Nast臋pnie wszyscy konkursowicze zostali usatysfakcjonowani dyplomami i nagrodami, a opiekunowie podzi臋kowaniami.

Spotkanie zako艅czono tradycyjnie gratulacjami dla wszystkich, kt贸rzy pi臋knym czytaniem otwierali serca na 艣wiat literatury.

Olga Marta Tatu艣ko

Skip to content