SZKOLNA   AKCJA   RAZEM NA ŚWIĘTA

W grudniu 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło szkoły do udziału w akcji „Razem na Święta”. Celem inicjatywy było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym. MEN chciało, aby działania realizowane często w ramach klubów i kół wolontariatu zostały wzmocnione w czasie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Ministerstwu zależało jednocześnie na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Szkoła przystąpiła do akcji podejmując poprzez Klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu działania online. Oto zrealizowane, wspierane życzliwymi  gestami rodziców i nauczycieli inicjatywy:

*wykonanie kartek świątecznych z życzeniami, ozdób oraz słodkich upominków i obdarowanie nimi sąsiadów, rodziny, przyjaciół,

*zawieszenie serduszek z życzeniami na klamkach części pomieszczeń biurowych w Ratuszu,

*pomoc osobom potrzebującym z najbliższej okolicy w przedświątecznych zakupach,

*przesłanie życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych Fundacjom, z którymi współpracuje Klub Ośmiu i Szkolne Koło Regionalne,

*wspomożenie zbiórki darów dla dzieci z rodzinnego domu dziecka zorganizowanej przez osobę zaprzyjaźnioną z Klubem,

*przekazywanie przez uczniów życzeń świątecznych i noworocznych nauczycielom oraz koleżankom i kolegom,

*zapalenie przed dniem wigilijnym światełek pamięci dla tych co odeszli i nie mogą zasiąść przy świątecznym stole oraz światełek nadziei dla chorych w domach i hospicjach.

Klub Ośmiu serdecznie dziękuje uczestnikom akcji i jednocześnie składa społeczności szkolnej i lokalnej życzenia pomyślności oraz zdrowia i pokoju w roku 2021.

Olga Tatuśko, organizator akcji szkolnej

Skip to content