ANIOŁY!   ANIOŁY!   ANIOŁY!

„Mój Anioł Stróż” – pod tym hasłem Klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu ogłosił w szkole konkurs – skierowany do społeczności szkolnej – na pracę plastyczną w dowolnej formie. Relaksacyjny cel rodzinnej zabawy podobał się uczniom, a wynik wprawił organizatora w doskonały humor. Na odważnych uczestników „zabawy anielskiej” czekały miłe sercu słowa. Oto autorzy prac, którzy zdecydowali się pokazać postać swojego opiekuna: Agnieszka, Sandra, Diana, Katarzyna, Justyna, Nadia, Marcelina, Emilia. Nagrodzeni?  Wyróżnieni?  ANIOŁOWIE CZUWALI więc: WSZYSCY byli WSPANIALI i otrzymają upominki do świadectwa. Mam nadzieję, że w następnym roku szkolnym Aniołowie znów zagoszczą w naszej przyjaznej szkole.

Ż Y C Z E N I A  Z   S E R C A    P Ł Y N Ą C E

Z okazji grudniowego ŚWIĘTA WOLONTARIUSZY przesyłam pozdrowienia członkom wszystkich Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu bezinteresownie niosącym dobro potrzebującym.  Przekazuję też serdeczne życzenia Opiekunom dzielnych Klubowiczów – szczęśliwej drogi do osiągania wytyczonych celów, dalszych pięknych marzeń, nadziei i ich spełnień. Fundacji „ŚWIAT na TAK” życzę wszelkich pomyślności.

Olga Tatuśko, opiekun Klubu Ośmiu

*   *   *

Z okazji naszego Święta Wolontariuszy pozdrawiamy Koleżanki i Kolegów Klubów Ośmiu i życzymy dalszej pięknej pracy na rzecz tych, którzy jej potrzebują. Bądźcie dalej wspaniali, mądrzy i życzliwi. Nauczycielom kłaniamy się za życzliwość i wsparcie.

Wolontariusze Klubu Ośmiu przy ZSZS

*   *   *

Jako rodzice wolontariuszy działających przy naszej szkole przekazujemy podziękowania Dyrekcji Szkoły, Opiekunowi Klubu Ośmiu oraz Klubowiczom za propagowanie idei Młodzieżowego Wolontariatu oraz składamy życzenia: NIECH WASZA PRACA DALEJ PRZYNOSI SŁODKIE OWOCE I CZYNI PODZIW.

Rodzice wolontariuszy ZSZS w Wałbrzychu

Opracowanie Olga Tatuśko

Skip to content