DZIESIĘCIOLECIE KLUBU OŚMIU MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU

ABY BYĆ DOBRYM WYSTARCZY MIEĆ SERCE I ROZUM – Kazimierz Lisiecki.

Z OKAZJI DZIESIĘCIOLECIA WOLONTARIATU W NASZEJ SZKOLE PRZYPOMINAMY: Klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu powstał w październiku 2010 roku z inicjatywy nauczyciela Olgi Tatuśko.

Klub realizuje program wychowawczy Fundacji „Świat na Tak”. Celem wychowawczym Klubu Ośmiu jest przygotowanie do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie. Klub został powołany i jest nadzorowany przez Fundację z siedzibą w Warszawie.

W Klubie obowiązują trzy zasady:

*zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz dobra,

*zasada etyczna Kazimierza Lisieckiego „wstyd za zło”,

*zasada budowania cywilizacji miłości.

Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu Ośmiu jest prawda, przyjaźń i życzliwość. Wolontariusze Klubu propagują życie bez uzależnień i wulgaryzmów.

Opiekun Klubu powoływany jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Przedstawicielem Fundacji. Klub podlega Regionalnej Kapitule. Najwyższą władzą jest Kapituła Ogólnopolska. Opiekun corocznie przesyła do regionalnego Przedstawiciela dokumenty aktualizujące, plan pracy oraz składa sprawozdanie.

Klub ma prawo do używania logo Klubu Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia (Międzynarodowy Dzień Wolontariatu).

 

Olga Tatuśko, opiekun Klubu Ośmiu

Skip to content