Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych wzięli aktywny udział w XII Ogólnopolskim Tygodniu Kariery (19 – 25.10.2020 r.). W ramach działań wewnątrzszkolnych uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy odbyli spotkania zgodnie z uprzednio opracowanym harmonogramem. Działania wewnątrzszkolne obejmowały:
1.Prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych nt.: „Rynek pracy – instytucje rynku pracy, poszukiwanie pracy”, „Ja, moja praca, moja przyszłość”.
2.Warsztat edukacyjny: „Moje zasoby”.
3.Quizy edukacyjne ukazujące posiadanie potencjału oddziałującego na życie osobiste i zawodowe „Mój potencjał-mój skarb”.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery nasi uczniowie wzięli również udział w 3-dniowych bezpłatnych warsztatach on-line poświęconych tworzeniu Odlotowego życiorysu. Każdego dnia warsztat „Odlotowe CV” trwał 45 minut. Uczniowie interaktywnie uczestniczyli w warsztatach wykorzystując dostępne połączenie on-line, dzięki czemu mieli możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z prowadzącą warsztat. Uczniowie zadawali pytania i udzielali odpowiedzi na pytania w trakcie spotkania.
Osoby odpowiedzialne- p.Marta Pisula oraz p.Agnieszka Płosk
a.  
Skip to content