27.09.2023 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia klas pierwszych.

Tradycją naszej szkoły jest, że najmłodsi uczniowie we wrześniu przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Dzisiaj na sali gimnastycznej pierwszoklasiści odświętnie ubrani uczestniczyli w przygotowanym przez uczniów klas trzecich i drugich apelu .Młodzież naszej szkoły powitała swoich młodszych kolegów po czym , pierwszoklasiści brali udział w przygotowanym dla nich Quizie ze znajomości szkoły.  Po zakończeniu części artystyczno – zabawowej w niezwykle podniosłej atmosferze, uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

 

Skip to content